OFERTA

Świadczymy wysokiej jakości kompleksowe usługi w zakresie projektowania, produkcji, transportu oraz montażu konstrukcji stalowych.

Projekty realizowane są  według wymogów jakościowych określonych normami PN / EN / ISO oraz według umowy z klientem. 

Produkty:

 • ELEKTROFILTRY I FILTRY WORKOWE,
 • KANAŁY,
 • ZBIORNIKI I SILOSY,
 • KONSTRUKCJE WSPORCZE,
 • OBUDOWY URZĄDZEŃ (np. instalacji odazotowywania, wentylatorów, kotłów),
 • KLAPY,
 • RUROCIĄGI (wysoko, średnio i niskoprężne, przesyłowe),
 • KSZTAŁTKI: spawane z blach, rur i odkuwek:
  • trójniki proste i kuliste,
  • zwężki zwijane: symetryczne i niesymetryczne,
  • łuki segmentowe,
  • kolektory, rozdzielacze,
  • czwórniki.
 • PODPARCIA I KONSTRUKCJE WSPORCZE DLA ZAMOCOWAŃ (standardowe podparcia wykonywane wg katalogu klienta lub katalogu branżowego),
 • ZAWIESZENIA CIĘGNOWE DLA MOCOWANIA KOTŁÓW W ELEKTROWNIACH.

 

Metody spawania:

 • elektrodami otulonymi,

 • w osłonie gazów ochronnych metodą: MAG/MIG, TIG,

 • automatycznie łukiem krytym pod topnikiem.

Posiadamy zbiornik ciekłego argonu i dwutlenku węgla oraz instalacje zaopatrującą stanowiska spawalnicze w mieszankę gazową Ar + CO2.

 

Zabezpieczenie antykorozyjne:

 • śrutowanie,
 • czyszczenie za pomocą mikrokulek szklanych (blachy austenityczne),
 • malowanie w zakładzie, metodami:
  • Airless - motoda hydrodynamiczna,
  • przy użyciu sprężonego powietrza,
  • ręcznie.
 • cynkowanie w kooperacji.

 

Obszar produkcyjny:

 • cały obszar:  4,7ha
 • powierzchnia hal produkcyjnych: 1,6ha