PROJEKTOWANIE

Dysponujemy własnym biurem projektowym, które zapewnia kompletne wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, rysunki
i szczegółowe zestawienia w zakresie konstrukcji stalowych oraz dokumentację warsztatową. W razie potrzeby wykonujemy  również obliczenia statyczne.

Dokumentacja 2D wykonywana jest przy pomocy programów AutoCAD. Modelowanie 3D wykonywane jest przy pomocy programów Inventor.