BADANIA NIENISZCZĄCE

Wykonujemy badania nieniszczące NDT naszych konstrukcji spawanych w zakresie:

  • (VT) Badania wizualne
  • (PT) Badania penetracyjne 
  • (MT) Badania magnetyczno – proszkowe
  • (VL) Badania próby szczelności
  • (RT) Badania radiologiczne 
  • (UT) Badania ultradźwiękowe

 

Pracujemy zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, którym dana konstrukcja podlega oraz według naszych wewnętrznych procedur. Dysponujemy nowoczesnym, certyfikowanym sprzętem do badań NDT. Nasz zespół Kontroli Jakości to certyfikowani inspektorzy spawalnictwa.